Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
13.777.145,15 RSD
2.Zaduženje
7.291.033,64 RSD
3.Odobrenje
157.796,00 RSD
4.Novo stanje
6.643.907,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.12.2016. godine

1.Ostala plaćanja
63.888,27 RSD
Ukupno:
63.888,27 RSD