Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
30.333.152,54 RSD
2.Zaduženje
28.345.824,31 RSD
3.Odobrenje
5.611.657,36 RSD
4.Novo stanje
7.598.985,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.12.2018. godine

1.Prevoz
1.809.256,86 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
897.712,81 RSD
3.Ostala plaćanja
2.164.465,99 RSD
Ukupno:
4.871.435,66 RSD