Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.798.530,44 RSD
2.Zaduženje
1.883.664,42 RSD
3.Odobrenje
719.904,00 RSD
4.Novo stanje
4.634.770,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.12.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.562.231,32 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
244.652,12 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
5.556,00 RSD
4.Ostala plaćanja
71.224,98 RSD
Ukupno:
1.883.664,42 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.12.2021. godine