Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
35.603.017,67 RSD
2.Zaduženje
27.579.863,62 RSD
3.Odobrenje
5.413.696,13 RSD
4.Novo stanje
13.436.850,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.12.2022. godine

1.Lekovi
5.261,74 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
4.556.967,19 RSD
3.Energenti
735.517,20 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
5.261,74 RSD
Ukupno:
5.297.746,13 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.12.2022. godine

1.Lekovi
5.261,74 RSD
2.Energenti
735.517,20 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
3.877,20 RSD
4.Ostala plaćanja
26.835.207,48 RSD
Ukupno:
27.579.863,62 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.12.2022. godine