Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
16.180.224,61 RSD
2.Zaduženje
2.149.171,20 RSD
3.Odobrenje
2.718.005,52 RSD
4.Novo stanje
16.749.058,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.12.2023. godine

1.Lekovi
9.900,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
456.084,20 RSD
3.Energenti
2.154.971,32 RSD
Ukupno:
2.620.955,52 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.12.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
386.837,58 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
20.772,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.741.561,62 RSD
Ukupno:
2.149.171,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.12.2023. godine