Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
9.903.004,11 RSD
2.Zaduženje
3.463.236,60 RSD
3.Odobrenje
158.541,00 RSD
4.Novo stanje
6.598.308,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.01.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.785.245,61 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
638.791,83 RSD
3.Ostala plaćanja
39.198,76 RSD
Ukupno:
3.463.236,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.01.2020. godine