Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.056.450,28 RSD
2.Zaduženje
223.010,36 RSD
3.Odobrenje
4.099.659,33 RSD
4.Novo stanje
9.933.099,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.01.2019. godine

1.ekovi, sanitetski materijal
1.001.033,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.807.818,33 RSD
Ukupno:
3.808.851,53 RSD