Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.966.225,07 RSD
2.Zaduženje
181.677,01 RSD
3.Odobrenje
58.994,00 RSD
4.Novo stanje
8.843.542,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.01.2021. godine

1.Prevoz
13.577,78 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
81.300,00 RSD
3.Ostala plaćanja
86.799,23 RSD
Ukupno:
181.677,01 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.01.2021. godine