Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.370.556,52 RSD
2.Zaduženje
1.085.028,34 RSD
3.Odobrenje
236.225,18 RSD
4.Novo stanje
6.521.753,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.01.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.085.028,34 RSD
Ukupno:
1.085.028,34 RSD