Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.219.644,51 RSD
2.Zaduženje
125.500,00 RSD
3.Odobrenje
209.602,00 RSD
4.Novo stanje
5.303.746,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.02.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.02.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
125.500,00 RSD
Ukupno:
125.500,00 RSD