Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.511.174,01 RSD
2.Zaduženje
1.002.641,74 RSD
3.Odobrenje
174.575,00 RSD
4.Novo stanje
6.683.107,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.02.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
667.256,66 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
335.385,08 RSD
Ukupno:
1.002.641,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.02.2022. godine