Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
11.390.992,45 RSD
2.Zaduženje
4.278.833,37 RSD
3.Odobrenje
2.775.855,34 RSD
4.Novo stanje
9.888.014,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.03.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.594.628,30 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
47.282,12 RSD
Ukupno:
2.641.910,42 RSD