Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.437.068,00 RSD
2.Zaduženje
2.731.380,44 RSD
3.Odobrenje
5.638.450,66 RSD
4.Novo stanje
9.344.138,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.03.2018. godine

1.Prevoz
1.818.848,14 RSD
2.Lekovi i sanitetski materijal
2.694.653,54 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.698.999,23 RSD
4.Ostala plaćanja
825,00 RSD
Ukupno:
6.213.325,91 RSD