Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.312.430,72 RSD
2.Zaduženje
2.097.903,03 RSD
3.Odobrenje
185.334,00 RSD
4.Novo stanje
4.399.861,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.03.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.341.413,33 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
534.550,68 RSD
3.Ostala plaćanja
221.939,02 RSD
Ukupno:
2.097.903,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.03.2019. godine