Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.555.178,72 RSD
2.Zaduženje
62.322,09 RSD
3.Odobrenje
1.848.497,20 RSD
4.Novo stanje
12.341.353,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.03.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.691.350,20 RSD
Ukupno:
1.691.350,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.03.2021. godine

1.Ostala plaćanja - MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT-Bg
62.322,09 RSD
Ukupno:
62.322,09 RSD