Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.820.827,04 RSD
2.Zaduženje
310.170,22 RSD
3.Odobrenje
175.263,00 RSD
4.Novo stanje
5.685.919,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
310.170,22 RSD
Ukupno:
310.170,22 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.03.2022. godine