Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.969.967,64 RSD
2.Zaduženje
668.339,55 RSD
3.Odobrenje
208.505,00 RSD
4.Novo stanje
5.510.133,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
667.142,20 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.197,35 RSD
Ukupno:
668.339,55 RSD