Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.858.441,69 RSD
2.Zaduženje
175.583,00 RSD
3.Odobrenje
253.600,00 RSD
4.Novo stanje
4.936.458,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.04.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
119.713,00 RSD
Ukupno:
119.713,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.04.2020. godine

1.Lekovi
124.223,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Velebit
51.360,00 RSD
Ukupno:
175.583,00 RSD