Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.932.275,29 RSD
2.Zaduženje
4.765,00 RSD
3.Odobrenje
209.011,07 RSD
4.Novo stanje
5.136.521,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.04.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Gotovina u Trezoru-BLAGAJNI FIL. Novi Sad
4.765,00 RSD
Ukupno:
4.765,00 RSD