Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.140.145,07 RSD
2.Zaduženje
1.457,58 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.138.687,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.04.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.457,58 RSD
Ukupno:
1.457,58 RSD