Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.614.948,53 RSD
2.Zaduženje
1.645.504,98 RSD
3.Odobrenje
151.439,54 RSD
4.Novo stanje
5.120.883,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.05.2020. godine

1.Plate
3.456,00 RSD
2.Prevoz
544,00 RSD
3.Lekovi
4.546,19 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.080.681,89 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
457.032,61 RSD
6.stala plaćanja
99.244,29 RSD
Ukupno:
1.645.504,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.05.2020. godine