Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.269.936,61 RSD
2.Zaduženje
41.455,37 RSD
3.Odobrenje
2.092.185,67 RSD
4.Novo stanje
5.320.666,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.06.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
155.902,82 RSD
2.Ostala plaćanja
1.894.394,67 RSD
Ukupno:
2.050.297,49 RSD