Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.794.896,94 RSD
2.Zaduženje
602.260,30 RSD
3.Odobrenje
363.194,00 RSD
4.Novo stanje
4.555.830,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.06.2020. godine

1.Prevoz
2.296,50 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
236.352,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
320.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
43.611,80 RSD
Ukupno:
602.260,30 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.06.2020. godine