Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
19.276.934,04 RSD
2.Zaduženje
13.994.716,67 RSD
3.Odobrenje
976.438,00 RSD
4.Novo stanje
6.258.655,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.06.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada i MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
13.994.716,67 RSD
Ukupno:
13.994.716,67 RSD