Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
18.819.047,92 RSD
2.Zaduženje
14.188.832,29 RSD
3.Odobrenje
167.149,90 RSD
4.Novo stanje
4.797.365,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.07.2020. godine

1.Prevoz
30.008,28 RSD
2.Energenti
13.943.975,34 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
103.344,00 RSD
4.Ostala plaćanja
111.504,67 RSD
Ukupno:
14.188.832,29 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.07.2020. godine