Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.038.008,51 RSD
2.Zaduženje
259.734,69 RSD
3.Odobrenje
148.927,00 RSD
4.Novo stanje
4.927.200,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.07.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
225.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
34.734,69 RSD
Ukupno:
259.734,69 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.07.2019. godine