Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
11,.960.061,70 RSD
2.Zaduženje
4.509.765,72 RSD
3.Odobrenje
614.137,74 RSD
4.Novo stanje
8.064.433,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.07.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.790.962,18 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
489.760,74 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
229.042,80 RSD
Ukupno:
4.509.765,72 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.07.2021. godine