Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.991.843,41 RSD
2.Zaduženje
174.400,00 RSD
3.Odobrenje
118.740,00 RSD
4.Novo stanje
5.936.183,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.07.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
174.400,00 RSD
Ukupno:
174.400,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.07.2022. godine