Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.673.501,38 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
192.529,00 RSD
4.Novo stanje
5.866.030,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD