Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.684.359,62 RSD
2.Zaduženje
92.209,03 RSD
3.Odobrenje
94.382,76 RSD
4.Novo stanje
8.686.533,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.08.2023. godine

1.Lekovi
682,76 RSD
Ukupno:
682,76 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.08.2023. godine

1.Lekovi
682,76 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
89.625,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.901,27 RSD
Ukupno:
92.209,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.08.2023. godine