Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.595.531,63 RSD
2.Zaduženje
152.578,63 RSD
3.Odobrenje
2.127.552,13 RSD
4.Novo stanje
6.570.505,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.09.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.973.064,13 RSD
Ukupno:
1.973.064,13 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.09.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
102.070,96 RSD
2.Ostala plaćanja
50.507,67 RSD
Ukupno:
152.578,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.09.2020. godine