Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.442.901,63 RSD
2.Zaduženje
189.226,81 RSD
3.Odobrenje
277.917,00 RSD
4.Novo stanje
8.531.591,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.09.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.09.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
189.226,81 RSD
Ukupno:
189.226,81 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.09.2021. godine