Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.238.125,46 RSD
2.Zaduženje
3.059.874,82 RSD
3.Odobrenje
1.937.393,02 RSD
4.Novo stanje
12.115.643,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.09.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
113.766,80 RSD
2.Energenti
1.674.181,22 RSD
Ukupno:
1.787.948,02 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.09.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.427.113,15 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
632.761,67 RSD
Ukupno:
3.059.874,82 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.09.2022. godine