Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.138.986,30 RSD
2.Zaduženje
8.231,51 RSD
3.Odobrenje
3.107.370,67 RSD
4.Novo stanje
13.238.125,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.09.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.976.041,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.09.2022. godine

1.Plate
8.231,51 RSD
Ukupno:
8.231,51 RSD