Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.932.615,92 RSD
2.Zaduženje
1.694.118,51 RSD
3.Odobrenje
165.485,00 RSD
4.Novo stanje
12.403.982,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.09.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
555.536,85 RSD
2.Ostala plaćanja
1.138.580,86 RSD
Ukupno:
1.694.118,51 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.09.2023. godine