Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.532.282,62 RSD
2.Zaduženje
150.719,98 RSD
3.Odobrenje
141.692,00 RSD
4.Novo stanje
4.523.254,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.10.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
149.640,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.079,98 RSD
Ukupno:
150.719,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.10.2020. godine