Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
13.700.197,97 RSD
2.Zaduženje
2.257.347,50 RSD
3.Odobrenje
247.627,00 RSD
4.Novo stanje
11.690.477,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.11.2016. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
2.356,558,40 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
798.885,45 RSD
3.Ostala plaćanja
1.055.736,25 RSD
Ukupno:
4.211.180,10 RSD