Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.831655,64 RSD
2.Zaduženje
4.691.539,32 RSD
3.Odobrenje
197.091,67 RSD
4.Novo stanje
7.337.207,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.11.2019. godine

1.Plate
7.319,89 RSD
2.Prevoz
816,00 RSD
3.Energenti
656.991,04 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.711.090,41 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.315.321,98 RSD
Ukupno:
4.691.539,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.11.2019. godine