Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.216.219,88 RSD
2.Zaduženje
2.914.561,93 RSD
3.Odobrenje
2.866.540,02 RSD
4.Novo stanje
7.168.197,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.11.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.700.085,02 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Novus
156.636,00 RSD
3.Ostala plaćanja - MT - Naknade za usl. koje vrši UT Bg
57.840,91 RSD
Ukupno:
2.914.561,93 RSD