Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.313.919,36 RSD
2.Zaduženje
911.088,80 RSD
3.Odobrenje
8.985.824,33 RSD
4.Novo stanje
21.388.654,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.11.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.11.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
151.088,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
630.000,80 RSD
3.Ostala plaćanja
130.000,00 RSD
Ukupno:
911.088,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.11.2022. godine