Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.872.833,23 RSD
2.Zaduženje
21.513,34 RSD
3.Odobrenje
329.452,96 RSD
4.Novo stanje
13.180.772,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.11.2023. godine

1.Prevoz
120.025,96 RSD
Ukupno:
120.025,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.11.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
20.664,84 RSD
2.Ostala plaćanja
848,50 RSD
Ukupno:
21.513,34 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.11.2023. godine