Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
6.643.907,51 RSD
2.Zaduženje
63.888,27 RSD
3.Odobrenje
990.123,00 RSD
4.Novo stanje
7.570.142,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.12.2016. godine

1.Ostala plaćanja
1.518.053.32 RSD
Ukupno:
1.518.053.32 RSD