Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.436.850,18 RSD
2.Zaduženje
6.001.292,11 RSD
3.Odobrenje
212.034,56 RSD
4.Novo stanje
7.647.592,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.12.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.12.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
902.716,87 RSD
2.Ostala plaćanja
5.098.575,26 RSD
Ukupno:
6.001.292,11 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.12.2022. godine