Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
16.749.058,93 RSD
2.Zaduženje
11.339.279,85 RSD
3.Odobrenje
7.897.515,15 RSD
4.Novo stanje
13.307.294,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.12.2023. godine

1.Lekovi
3.715.569,35 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
3.258.470,20 RSD
3.Energenti
2.154.971,32 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.266.460,80 RSD
5.Ostala plaćanja
943.808,18 RSD
Ukupno:
11.339.279,85 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.12.2023. godine