Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.598.308,51 RSD
2.Zaduženje
1.021.430,20 RSD
3.Odobrenje
979.809,20 RSD
4.Novo stanje
6.556.687,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.01.2020. godine

1.Lekovi
193.129,53 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
227.840,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
600.460,67 RSD
Ukupno:
1.021.430,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.01.2020. godine