Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.556.687,51 RSD
2.Zaduženje
389.059,52 RSD
3.Odobrenje
567.223,56 RSD
4.Novo stanje
6.734.851,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.01.2020. godine

1.Lekovi
364.962,02 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
24.097,50 RSD
Ukupno:
389.059,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.01.2020. godine