Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.495.436,80 RSD
2.Zaduženje
50.548,59 RSD
3.Odobrenje
3.734.033,33 RSD
4.Novo stanje
9.178.921,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.01.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
50.548,59 RSD
Ukupno:
50.548,59 RSD