Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.521.753,36 RSD
2.Zaduženje
1.218,11 RSD
3.Odobrenje
199.901,00 RSD
4.Novo stanje
6.720.436,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.01.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.218,11 RSD
Ukupno:
1.218,11 RSD