Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.683.107,27 RSD
2.Zaduženje
5.979.576,40 RSD
3.Odobrenje
5.922.597,40 RSD
4.Novo stanje
6.626.128,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.02.2022. godine

1.Lekovi
622.368,56 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
3.130.574,36 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
258.330,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.968.303,48 RSD
Ukupno:
5.979.576,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.02.2022. godine