Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.188.164,03 RSD
2.Zaduženje
80.810,25 RSD
3.Odobrenje
170.298,00 RSD
4.Novo stanje
5.277.651,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.02.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
80.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
810,25 RSD
Ukupno:
80.810,25 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.02.2024. godine